Projelerimiz

Muğla Bölgesi’ndeki Egzotik Tatlısu Balıklarının Tespiti ve Yerli Balıklara Olan Olası Etkilerinin Belirlenmesi Güllük Lagünü’nün Çevresel Etkilerinin Araştırılması
Türkiye’de üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalğı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) populasyonlarının Genetik Karakterizasyonu
Yeşil Kaplan Karidesinde (Penaeus semisulcatus) Kimyasal Şoklamasıyla Triploidi Uygulaması
Muğla Bölgesinde Bulunan Tatlı Su Midye Türlerinin Biyolojik Özelliklerinin Saptanması, Tespiti ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi
Balık Yemi Üretim Teknolojilerinin (Pres-Pelet ve Ekstruder Pelet), Balık Yemlerinin Biyokimyasal Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Sarıçay Deresi’nde Dağılım Gösteren İstilacı Pseudorasbora parva Balığının Sphaerothecum destruens Parazitini Taşıyıcılığının Tespiti
Toprak Havuzlarda Deniz Balığı Besiciliği Yapan İşletmelerde, Su Kalitesinin, Üretim kapsitesine Etkisi Üzerine Bir Çalışma
Çipura (Sparus aurata L., 1758) ve Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) Balıklarının Mineral Tuz Takviyesi Yapılmış Yemler ile Acı Suda Beslenmesinin Büyüme Performansına Etkisi
Tilapya (Oreochromis mossambicus) Balığı Yemlerinde Balık Unu Yerine Yerfıstığı Küspesinin Kullanılmasının Büyüme Performansı, Yem Kullanımı Ve Vücut Kompozisyonuna Etkileri
Bakteriler Tarafından Üretilen Hücre Dışı Polisakkaritlerin Sazan (Cyprinus carpio L.) Sperminin Kısa Ve Uzun Süreli Muhafazasına Etkileri
Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1972) Bazı Mantar Türlerinin Spesifik Olmayan İmmün Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Çipurada (Sparus aurata) Termal Tolerans ve Oksijen Tüketim Oranlarının Tespiti
Yeşil Kaplan Karidesinde (Penaeus Semisulcatus) Triploidi Uygulaması
Çipura (Sparus aurata), Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax) ve Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss) larının Spesifik -Olmayan İmmün Sistem Üzerine Bazı Geofit Bitki Ekstraktlarının Etkileri
Seks Hormonları Kullanarak Fonksiyonel Monoseks Gökkuşağı Alabalığı Üretimi

Yukarı Çık